Oranjevereniging Zuid-Beijerland

Zuid-Beijerland heeft de gezelligste oranjefeesten van de Hoeksche Waard

Ledenvergadering

By on 8 november 2023

Oranjevereniging Zuid-Beijerland organiseert een ledenvergadering.
Tijdens deze avond zullen verschillende agenda punten besproken worden.
Hierbij nodigen wij onze leden uit om hierbij aanwezig te zijn.
πŸ“†Datum: 23 november
πŸ•£Tijd: 19.45uur
πŸ“ŒLocatie: Eendrachtshoeve
Zien we je dan?
Hieronder de agenda punten:
1- Opening door de voorzitter
2- Mededelingen – ingekomen stukken
3- Bespreken notulen vorige vergadering
4- Verslag kascommissie
5- Financieel verslag 2022 – begroting 2024 – contributievaststelling
6- Wijziging statuten
7- Invulling bestuur
8- Rondvraag
9- sluiting