Oranjevereniging Zuid-Beijerland

Zuid-Beijerland heeft de gezelligste oranjefeesten van de Hoekschewaard

Tentdienst

By on 20 maart 2019

De Eendrachtskerk houdt op Paaszondagmiddag om 14:00uur een tentdienst. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door ds. A. Groeneveld-Meindersma, onze nieuwe predikant die ons voor zal gaan. Het gemeentekoor Inspiration , o.l.v. Fred de Vries zal enkele bekende liederen zingen. De kerkenraad van de Eendrachtskerk heet u van harte welkom.